Svatební tabule

Příprava svatební tabule patří k nejdůležitějším součástem svatebního dne, jelikož právě u svatební tabule tráví novomanželé a svatebčané podstatnou část dne. Jelikož je svatba považována za jeden z nejvýznamnějších, nejdůležitějších a nejkrásnějších okamžiků života, měla by této vznešené události být přizpůsobena i výzdoba a uspořádání svatební tabule.

Výzdobu svatební tabule mohou zajistit snoubenci nebo jejich rodiče či příbuzní osobně, popř. oslovit profesionální firmu či práci ponechat personálu restaurace, ve které se hostina odehrává.

Tvar svatební tabule

Tvar svatební tabule závisí především na prostorových možnostech dané místnosti a počtu hostů. Velké svatební hostiny zpravidla disponují svatební tabulí uspořádanou do písmene U. Pro středně velké hostiny se volí svatební tabule uspořádaná do písmene T nebo E, menší hostiny disponují svatební tabulí uspořádanou do písmene L. Pokud se svatební hostina odehrává pouze v rodinném kruhu, s kapacitou celkového počtu do 20 osob, můžeme použít kruhové stoly, které volně rozmístíme po místnosti.

K hlavním zásadám však patří pohodlná přístupnost ke svatebnímu stolu ze všech stran a možnost pohodlného vysunutí židle.

Zasedací pořádek

V dnešní době bývá zvykem, že zasedací pořádek je určen předem, k tomuto účelu slouží jmenovky, dle kterých si svatebčané vyhledají svoje místo. Nejčestnější místa svatební tabule jsou vyčleněna novomanželům, jejich rodičům a svědkům. Při sestavě zasedacího pořádku je nutné dodržovat vztahy mezi svatebčany, ne vždy je nutné dodržovat pravidlo střídání muže a ženy. Manželské páry bychom měly posadit odděleně, děti je nutné usadit vedle rodičů, žena by neměla sedět na okraji svatební tabule.

Pokud se svatební hostina odehrává ve stylu koktejl party není třeba zasedací pořádek řešit, hosté se usadí ke stolu, u kterého je právě volno.

Květiny

Živé květiny patří k základním dekorativním prvkům svatební tabule a místnosti, ve které se odehrává svatební hostina. Květiny použité pro výzdobu svatební tabule je nutné dokonale snoubit s barvou ubrusů, nádobím, sklem a ostatní dekorací (ubrousky, jmenovky, menu, perličky, dukátky).

Sklo

Na svatební hostině se používá několik různých druhů a typů skla, které se liší druhem podávaného nápoje. K harmonii však přispívá zachování jednotného skla ke konkrétnímu druhu nápoje. K decentnosti a vhodnosti se doporučuje čiré sklo, nezdobené zlatými či jinak barevnými ornamenty. Výjimku může tvořit sklo určené k novomanželskému přípitku, stopka sklenice se ozdobuje přízdobami v podobě skleněných korálků či jiných dekorací.