Svatební obřad

Místo konání svatební obřadu vybírají snoubenci, kteří se mohou rozhodnout pro klasický nebo atypický svatební obřad. Většina snoubenců se zpravidla oddává na radnicích, obecních úřadech nebo matrikách, výjimku netvoří obřad na zámku, hradu, v kostele nebo pod širým nebem přímo ve vlastní zahradě. K atypickým formám patří svatební obřad, který se odehrává např. pod vodou, ve vzduchu, ve vlaku, v koňském sedle, na jachtě, v zoo, na golfovém hřišti nebo na vrcholu sjezdovky.

Výběr místa by měl být přizpůsoben nejen stylu svatebního obřadu, ale i celkovému stylu svatby. Romanticky laděnou svatbu bychom měli kombinovat se svatebním obřadem, který se bude odehrávat na zámku. Pokud snoubenci upřednostňují obyčejnou, velmi skromnou svatbu je nejvhodnějším místem ke svatebnímu obřadu radnice nebo obecní úřad. Nábožensky založení snoubenci naopak dají přednost svatebnímu obřadu, který se bude odehrávat v kostele. Milovníci luxusu, exotiky, písečných pláží a moře mohou svoje manželství zpečetit přímo na některé pláži z oblíbených destinací. Potřebné formality k uskutečnění svatby můžeme zařídit sami nebo požádat svatební agenturu, která vše potřebné zajistí. Sňatek uzavřený na ostrově Mauricius nebo Seychelských ostrovech je uznán českými úřady, naopak sňatek uzavřený v Dominikánské republice nebo Mexiku české úřady neuznávají.

Termín svatebního obřadu je nutné zajistit s dostatečným časovým předstihem, pokud plánujeme svatbu v letní sezoně, začněme s vyřizováním již půl roku předem. V případě, že plánujeme uzavření sňatku mimo oficiální prostory, je nutné domluvit se s matrikářem a oddávajícím na konkrétních podmínkách. V dnešní době se však netradičními obřadními místy zabývá několik specializovaných svatebních agentur, které jsou schopny přizpůsobit se nejen našim požadavkům, ale dokonce nabídnout několik dalších atypických možností k uzavření sňatku.

Před svatebním obřadem, v prostorách k tomu určených, jsou svatebčané a snoubenci informováni matrikářem o průběhu konání obřadu. Od snoubenců jsou vyžadovány doklady totožnosti a snubní prstýnky. Jakmile se obřadní síň zaplní hosty, vchází do místnosti ženich s matkou, za kterými kráčí matka nevěsty spolu s otcem ženicha a svědkové. Po několikaminutové odmlce přichází nevěsta, která je vedena svým otcem, jenž ji předá ženichovi. S příchodem nevěsty by měli všichni přítomní povstát, k usednutí zpravidla pobídne matrikář nebo se tak může stát v okamžiku, kdy nevěsta přistoupí k ženichovi. Po svatebním projevu oddávajícího a zpečetěním sňatku oboustranným vyslovením „ano“ si snoubenci navzájem nasazují prstýnky. Po novomanželském polibku se přistupuje k osobní gratulaci, která by měla být doprovázena pouze symbolickým polibkem.