Svatební hudba

Hudba provází snoubence a svatebčany v průběhu celého svatebního dne, první hudební tóny zazní při svatebním obřadu, pokračují během svatebního oběda a v podobě živé kapely se rozproudí v hodinách odpoledních.

Při svatebním obřadech, konaným na radnicích, úřadech či zámcích, si snoubenci vybírají hudbu dle vlastního vkusu z předložené nabídky. V případě, že nás hudební nabídka neosloví, lze si obstarat vlastní CD s hudbou našemu srdci blízkou. Při výběru mysleme nato, že by hudebnímu podání měly dominovat skladby instrumentální, nikoliv zpívané.

Při svatebním obřadu odehrávajícím se na zámku nebo hradě, je možnost objednání si služeb hudebníka, který svatební obřad doprovází na klávesy. Jednotlivé skladby si snoubenci vybírají z předem stanoveného hudebního repertoáru, popř. volbu nechávají na hudebníkovi.

Během svatebního obřadu se vystřídá několik hudebních stylů, příchod nevěsty je doprovázen standardní pochodovou hudbou, výměna prstýnků by měla proběhnout za výraznějších hudebních tónů. Gratulaci doprovází jemné, instrumentální tóny, které nikterak nenaruší slovo svatebčanů.

Svatba v kostele je tradičně spojena s varhanní hudbou, která může být spojena s hudebním souborem, sólovým zpěvem ženy nebo operním pěvcem. Kostelní akustika také vyzývá k lahodným hudebním tónům vycházejících ze smyčcových nástrojů, což zajistí smyčcový orchestr.

Na svatební hostině by neměla chybět živá kapela, která nejlépe dokáže navodit správnou atmosféru a vyzvat svatebčany k tanci. Výběr živé kapely je velmi podstatnou záležitostí, neboť ne každému se zavděčíme jednotným repertoárem, kterým může kapela disponovat. Dejme přednost kapelám, které mají rozmanitý hudební styl a jsou schopny přizpůsobit se přáním svatebčanů.

Pokud dáme přednost hudbě reprodukované je velmi důležité zajistit dostatečný výkon aparatury a rozmanitosti CD. Vybírat bychom měly CD s hudebními mixy a zajistit osobu, která se bude výměně hudebních nosičů po celou dobu hostiny věnovat.

Výborným řešením je kombinace obou variant, reprodukovaná hudba začne hrát v okamžiku, kdy má živá kapela přestávku. Reprodukovanou hudbu je dobré volit během svatebního oběda, vybírejme jemnou a klidnou hudbu, která nikterak nenaruší důstojnou atmosféru a poslouží pouze jako příjemná kulisa.

K moderním prvkům hudebního podání patří profesionální služby DJ, kteří dokáží zajistit nekonečně širokou škálu všech hudebních žánrů a zároveň nabídnout moderátorské služby. Tento styl hudby je vhodný především na větší svatební hostiny, které se odehrávají v prostředí velkých zahrad nebo interiérových prostor.