Svatební přání

Svatební přání patří mezi tradiční a nepostradatelné symboly každé svatby, jelikož právě jimi vyjadřují svatebčané a známí nastávajícím manželům hodně štěstí do společného života a gratulují k uzavřenému sňatku. Svatební přání se přikládá ke svatebnímu daru a předává se novomanželům na svatební hostině.

Nepozvaní hosté mohou zaslat svatební přání poštou nebo elektronicky prostřednictvím internetu. Formálnější a osobitější podobou je rozeslání svatebního oznámení prostřednictvím pošty nebo osobního doručení do schránky nastávajících novomanželů. V takto odeslaném přání můžeme použít vlastnoručně psaný verš, pod který se může osobně podepsat celá rodina. V případě, že svatební přání zasíláme poštou, adresujeme obálku společným jménem budoucích novomanželů. Svatební přání posílejme s dostatečným předstihem, za ideální dobu se považuje zhruba týden před svatebním obřadem.

Na vesnicích nebo menších městech je zvykem doručení svatebního přání přímo do rukou nevěsty nebo ženicha, a to zpravidla den předem. Osobní způsob doručení svatebního přání je spojen s ústní gratulací, což se očekává především od sousedů či blízkých spoluobčanů.

Neosobní, avšak stále aktuálnější podobou rozesílání svatebních přání je elektronickou formou. K největším výhodám elektronického rozesílání svatebních přání patří rychlost, aktuálnost a navíc to nestojí ani korunu. K nevýhodám však patří splývavost s ostatními blahopřáními, neoriginalita a nemožnost odlišení se od ostatních.

Úvodní stránku svatebního přání zpravidla tvoří obrázek se svatebním motivem, vybírat můžeme od klasických obrázků, které jsou spojeny s motivem holubičky, prstýnků až po moderní motivy zahrnující atypické obrazce, ze kterých vystupují svatební podtóny. Střed svatebního přání tvoří krátký, veršovaný text, který se nese v duchu gratulace ke svatbě a přáním šťastného společného života. Pokud disponujeme bohatou fantazií a básnickým duchem můžeme složit vlastní verš, který bude odrážet život novomanželů. V případě, že nejsme schopni text složit, můžeme se nechat inspirovat internetovými servery, které jsou nejrůznějšími svatebními verši doslova zahlceny. Pod ručně psaný nebo předtištěný verš by se měla osobně podepsat celá rodina.

Tradičním zvykem bývá přečtení všech svatebních přáních v rámci svatební hostiny, k tomu pověříme osobu s příjemným hlasem a výborným společenským projevem. Během přednesu svatebního verše rozbaluje nevěsta se ženichem dárek, který je od autora blahopřání.